Çocuklar İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeğinin, çocuk ve ergenlerde algılanan sosyal desteği ölçmek üzere geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Çocuklar İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeğinin güçlü psikometrik özellikler taşıdığını ve çocuk ve ergenlerde algılanan sosyal desteği ölçmek için uygun bir araç olduğunu olmaktadır.

Sosyal desteği değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının olması, hem araştırma hem de psikososyal uygulamalar açısından değer taşımaktadır.

Bu ölçeğin kullanımıyla, algılanan sosyal desteğin, stres ve uyum arasındaki aracı rolüne ilişkin varsayımların ve ilgili pek çok araştırma sorusunun çocuk ve ergenAA evreni için sınanması olanaklı olabilecektir.

Whatsapp Hattı
1
Personita Terapi Whatsapp Hattı
Personita Terapi Whatsapp Hattı