Bursa Persona Terapi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezimizde, çocuklarımızın gelişim süreçlerine uzman desteği katarak aile ve sosyal çevresinde yaşanılan problemlere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Uzman bir çocuk psikoloğu, çocukta oluşabilecek problemleri önceden fark edip önlem alabilir ve çocuklarımızın geleceğini de etkileyecek olan bu dönemi doğru bir şekilde geçirmelerine yardımcı olabilir.

Ergenlik, çocukluk döneminin bitişiyle başlar ve erişkinliğe ulaşana kadar devam eden hassas bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar doğru şekilde yönlendirilerek her türlü oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınması, çocuklarımızın gelecekteki hayat çizgisini çizmesi için oldukça önemlidir.

Ergen görüşmeleri oldukça önem taşır çünkü değişimin en hızlı yaşandığı dönemdir.  Bu süreçte ergen kendi kimliğini ve karakterini yapılandırmaya çalışır. Kendini bulmaya çalışan genç kişi zaman zaman ailesine ya da çevresine tepki gösterebilir. Ergen terapilerinde, ergenin yaşı, kişisel özellikleri ve çevresel koşulları dikkate alınmalıdır. Ergen danışmanlığı sürecinde genç kişinin sorunları ele alınarak, ebeveynine süreç hakkında bilgi verilir. Böylelikle ergenlik döneminde olan çocuğun ihtiyaçları karşılanarak, ebeveyniyle olan ilişkisi daha anlaşılır hala getirilir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı Kapsamınsa:

– Ayrılık Kaygısı

Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan kaygı bozukluklarından biri olan Ayrılık Kaygısı’nda çocuğun bağlandığı kişiden ayrılmasıyla birlikte gelişimsel düzeyine uygun olmayan, sürekli ve yoğun kaygı yaşar. Bu dönemde okul reddi çok sık rastlanır.

– Sosyal Fobi

Sosyal anksiyete bozukluğu görülen çocuklarda genellikle sosyal olarak soyutlanma, sınıftaki konuşmalara katılmama ya da okulda herhangi bir durumda  iletişimde bulunmama olarak gözlemlenir. İlk başta bu çocuklar sessiz ve uyumlu olarak görülür fakat iç dünyasında sessizlik içinde acı çekmektedir.

– Sınav Kaygısı

Sınav öncesinde veya sınav sırasında çocuklar sahip oldukları bilgiyi kullanmazlar. Yoğunlaşan kaygı düzeyi başarıyı etkileyen faktördür. Bu kaygının birçok sebebi olabilir. Önceden yaşanılmış olumsuz deneyimlemeler de bunlardan bir tanesidir. Psikolojik danışmanlıkta, bu kaygının nedenleri araştırılmalıdır.

– Depresyon

Depresyon, ergenler arasında en sık görülen psikopatoloji türlerinden bir tanesidir. Depresyon, yaş ve cinsiyet unsurlarıyla ilişkilidir. Bu dönem haz kaybı, aşırı uyku, kilo değişimi ve intihar eğilimi görülebilir.

– Takıntılar (OKB)

Takıntılar, çocukluk çağında başlar. Çocuklar, obsesyon ve  kompulsiyonlarının aşırı ve anlamsız olduğunun farkında olmayabilirler. Obsesyonlar, istenmeyen düşüncelerin ortaya çıkması şeklinde tanımlanırken, bu düşünceleri önlemeye yönelik kompülsif davranışlar eşlik eder.

 

– Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Anoreksiya nevroza, şişman olamaya karşı duyulan korkudur. Güzel bir vücuda sahip olmak için yemek yemeyi kendilerine kısıtlarlar. Buna rağmen aynada kendilerini kilolu görürler.

Bulimiya nevroza olan kişilerde vücut ağırlığı normal ya da normalin üzerindedir. Bu kişiler yeme davranışlarını engelleyemedikleri için, kendileri kustururlar. Diğer yeme bozukluğu ise tıkanırcasına yeme sorunudur.  Yeme davranışı nöbet halinde gelir.

– Uyum ve Davranış Problemleri (tırnak yeme, alt ıslatma, tikler, yalan vb.) Çocuk ve ergenlerde çok sık karşımıza çıkan tırnak yeme, alt ıslatma, tikler, yalan vb. durumların psikolojik alt temelinde yatan şeyler araştırılmalıdır.

– Özgüven Problemleri

Bazı çocuklar dışa dönükken, bazı çocuklar ise daha içe dönük olurlar. Özgüven eksikliği olan çocuklar, kendilerini ifade etmekte zorlanabilir. Bu yüzden var olan yeteneklerini sergileyemez ve geri planda olmayı tercih ederler.

– Sosyal İlişki Kuramama

Sosyal ilişki kuramamanın birçok nedeni vardır. Bunlardan biri geçmişten gelen deneyimlenen şeyler, ikincisi ailesel faktörler son olarak hata yapmaktan korktuğu için toplumda kendini ifade edememesidir.

– Uyku Bozuklukları

Uyku sorunu yaşayan çocuk ve ergenlerin bu problemi yaşamadan önceki uyku düzeni Araştırılmalı ve şuan ki uyku düzeniyle karşılaştırılmalıdır. Son dönemde yaşanılan önemli bir sorun varsa, uyku düzenini etkiler.

– Dikkat Eksikliği

Çocuk ve ergenlerde göreve odaklanmada zorlanma, verilen talimatlara uymama, zihnin kolayca dağılması, huzursuzluk ve aşırı konuşma görülür.

– Öfke Kontrolü

Çocuk ve ergenler istenmeyen bir durumla karşılaştığında, öfkelenebilir. Kendisine veya çevresine hem fiziksel hem duygusal olarak  zarar verebilirler.

– Aile İçi Çatışma

Aile içi etkişimlerde meydana gelen olaylar çocuk ve ergenleri etkiler. Aile içi düzenin planlanması ve aile ile çalışılması büyük önem taşır.

– Kariyer Planlama

Ergenler seçecekleri okulu, almak istedikleri eğitimi planlama aşamasında kararsız kalabilirler. Sahip oldukları becelerilerinin farkındalığı oluşturmak açısından psikolojik danışmanlık desteği almalıdırlar.

Whatsapp Hattı
1
Personita Terapi Whatsapp Hattı
Personita Terapi Whatsapp Hattı