Çocuklar için Depresyon Ölçeği, 6-17 yaş çocuklarına uygulanabilen, bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçek çocuğa okunarak ya da çocuk tarafın- dan okunarak doldurulur. 27 maddelik ölçekte her madde için üç değişik seçenek bulunmaktadır. Çocuktan son iki hafta için kendisine en uygun cümleyi seçmesi istenir.

Türkiye’de Çocuk ve ergenlik dönemine ilişkin olarak yapılan araştırmalarda depresyonun ve anksiyete bozukluklarının yaygın birer sorun olduğu belirlenmiş olmasına karşın tarama araştırmalarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına ulaşılamamıştır. Ebesutani ve diğ. (2012) tarafından geliştirilen Çocuklar için Anksiyete ve Depresyon ölçeğinin Türkçeye adaptasyonunu yaparak psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çocuklar için Anksiyete ve Depresyon ölçeği Ebesutani ve diğ. (2012) tarafından geliştirilmiş öz bildirime dayalı likert tipi bir ölçme aracıdır. Ölçek toplamda yirmi beş madde ve anksiyete ve depresyon olmak üzere temel iki alt boyuttan oluşmaktadır. Anksiyete alt boyutu 15 maddeden oluşmakta ve genel anksiyete, ayrılık anksiyete, panik bozukluk, sosyal anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluğu yönelik belirtileri ölçmeyi amaçlayan maddeler içermektedir. Depresyon boyutu ise on maddeden oluşmakta ve temel depresyon belirtilerini ölçmeye çalışmaktadır.

Whatsapp Hattı
1
Personita Terapi Whatsapp Hattı
Personita Terapi Whatsapp Hattı