0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Envanter, gelişiminde “görülen” bir aksama olmayan çocuklarda, olası gelişimsel sorunları saptamak ve önlem almak amacıyla kullanılır. Bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. AGTE, kültürümüze özgü yeni bir ölçek olması amacıyla ülkemizde geliştirilmiştir.

Çocuğun beceri ve gelişimi anneden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Uygulayıcı tarafından ebeveynden bilgiler alınırken, çocuk da odaya alınarak gözlem yapılır. Çocuğun şu andaki gelişimini ve becerilerini değerlendirmeye yönelik olarak anneye ya da bakımveren kişiye sorulan soruların ‘evet, hayır, bilmiyorum’ şeklinde yanıtlandığı toplam 154 maddeden oluşmuştur. Sorular; gelişimin farklı, ancak birbirleriyle ilişkili dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım alanlarını temsil edecek biçimde düzenlenmiştir. Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlar. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlaması açısından kapsamlı bir testtir.

Gelişimsel bozuklukların, gözlenerek ya da normal muayene sırasında fark edilmesi zordur. Bu envanter, gelişimsel gecikme veya gelişimsel düzensizlik göstermesi açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlar. Böylece ebeveynler çocuklarını gelişimsel olarak daha iyi gözlemleyebilir, tanıyabilirler. Çocuklarını hangi alanlarda nasıl desteklemeleri gerektiğini öğrenirler. Test sonuçlarında gelişimsel olarak farklılık ya da gecikme çıkması, bunun fark edilmesini sağlayarak erken müdahale şansı yaratır. Bu nedenle ebeveynlere, çocuğun kritik dönemleri olan 0-6 ay, 12-18 ay, 2-3 yaş ve 5-6 yaş arasında bu gelişim envanterini yaptırmaları önerilir.

Bu test, merkezimizde çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

Whatsapp Hattı
1
Personita Terapi Whatsapp Hattı
Personita Terapi Whatsapp Hattı